Obavijest o obrani doktorske disertacije Maje Stanić, dipl.ing.

U utorak 23. studenog 2010. godine u 9,30 sati  u Vijećnici Grafičkog fakulteta održati će se

JAVNA  OBRANA  DOKTORSKE DISERTACIJE

doktorandice, Maje Stanić, dipl. ing. pod naslovom:

“Structure, surface and permanence properties of three dimensional printing materials” (“Strukturna i površinska svojstva te postojanost materijala za trodimenzijski tisak”)

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

1.    prof.dr.sc. Diana Milčić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, predsjednica
2.    doc.dr.sc. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, mentorica
3.    prof.dr.sc. Nina Knešaurek, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, članica
4.    prof.dr.sc. Tadeja Muck, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, vanjska članica
5.    prof.dr.sc. Hrvoje Turkulin, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, vanjski član
6.    doc.dr.sc. Lidija Mandić – Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, zamjenska članica
7.    prof.dr.sc. Diana Gregor Svetec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, zamjenska vanjska članica