Obavijest o obrani doktorske disertacije mr.sc. Nikoline Stanić Loknar

Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 1. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2010./2011., održanoj dana 18. listopada 2010. godine zaključilo je da će se

u petak 5. studenog 2010. godine u 15,20 sati  u Vijećnici
Grafičkog fakulteta održati

JAVNA  OBRANA  DOKTORSKE DISERTACIJE

doktorandice, mr.sc. Nikoline Stanić Loknar pod naslovom:

“Stohastička tipografija u sigurnosnoj grafici”
(“Stochastic typography in the security graphics”)

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije:

1.    prof. dr. sc. Vilko Žiljak , Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet – predsjednik
2.    prof. dr. sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet – mentor
3.    prof. dr. sc. Darko Agić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet – član
4.    prof. dr. sc. Antun Koren, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet – član
5.    prof. dr. sc. Damir Boras, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – vanjski član
6.    doc. dr. sc. Mario Barišić, Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet – vanjski član zamjenik
7.    prof. dr. sc. Miroslav Gojo, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet – član zamjenik

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dekanica
                                                                                                                                                prof. dr. sc. Diana Milčić,v.r.