Obavijest o obrani teme doktorske disertacije Katje Petric Maretić, dipl.ing.

U srijedu, 1. prosinca 2010. godine u 13,30 sati  u Vijećnici
Grafičkog fakulteta održati će se

JAVNA  USMENA  OBRANA  TEME   DOKTORSKE  DISERTACIJE

doktorandice Katje Petric Maretić, dipl.ing.pod naslovom:

“Analiza ruba slikovnog elementa konvolucijom modela reflektancijskog profila”

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije:

1.    doc.dr.sc. Vesna Džimbeg-Malčić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, predsjednica
2.    doc.dr.sc. Damir Modrić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, mentor
3.    prof.dr.sc. Stanislav Bolanča, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, član
4.    prof.dr.sc. Klaudio Pap, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, član
5.    dr.sc. Robert Beuc, Institut za fiziku, Zagreb, vanjski član