OBAVIJEST O PRIJAVAMA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA

TEME DIPLOMSKIH RADOVA

U priloženoj tablici su navedene odobrene teme za diplomske radove za ljetni semestar akademske godine 2016./2017.

Mole se studenti koji su prijavili diplomski rad, a nisu navedeni u tablici, da se jave u Studentsku referadu do ponedjeljka 24. travnja 2017. godine.

 

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite