OBAVIJEST O PRIJAVAMA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA

Studentima koji se nalaze na ovom popisu odobrena je prijava teme završnog rada.

Studenti koji se ne nalaze na popisu, trebaju se javiti u studentsku referadu do 1. lipnja 2016.