Obavijest o promjeni lokacije Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu preseljen je na novu lokaciju – u Studentsko naselje “Stjepan Radić”, Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).

Novi broj telefona Ureda je: 01 4564 405.