OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA VIZUALNO RJEŠENJE MARKETINŠKIH MATERIJALA DRVONE d.o.o.

Obavještavaju se sudionici NATJEČAJA ZA VIZUALNO RJEŠENJE MARKETINŠKIH MATERIJALA DRVONE d.o.o. da je Povjerenstvo Dvorne d.o.o procijenilo da pristigla rješenja ne ispunjavaju uvjete Natječaja po kriterijima povezanosti rješenja sa zadanom temom, grafičkom i komunikacijskom kvalitetom, originalnosti i mogućnosti primjene.

Dvorna d.o.o. će donijeti odluku o ponavljanju Natječaja o čemu će zainteresirani studenti biti obaviješteni preko mrežne stranice Grafičkog fakulteta.