Obavijest o ulasku u zgradu – kolektivni godišnji odmor

Obavijest o ulasku u zgradu za vrijeme trajanja kolektivnog godišnjeg odmora 2022.