Obavijest – prijevremene obrane završnih/diplomskih radova, siječanj 2012.

Studenti prijaviljeni za prijevremenu obranu završnog/diplomskog rada u siječnju 2012. godine obvezni su doći u petak, 20. siječnja 2012., u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u studentsku referadu kako bi preuzeli rješenje o odobrenju teme završnog/diplomskog rada i neuvezeni primjerak rada.

Navedeni studenti obvezni su se javiti svojim menotrima radi određenih nadopuna.

Po učinjenim ispravkama, studenti su obvezni najkasnije do petka, 27. siječnja 2012. u studentsku referadu predati dva uvezena primjerka završnog/diplomskog rada te dva CD zapisa sa cjelokupnim sadržajem rada.

Raspored obrana završnih/diplomskih radova u siječnju 2012. godine biti će naknadno objavljen na mrežnim stranicama.

Prodekanica za nastavu

izv.prof.dr.sc. Željka Brabarić-Mikočević,v.r.