Obavijest studentima viših semestara preddiplomskog studija

Potpisivanje ugovora o participaciji školarine za ak. godinu 2010./2011.

Pozivaju se studenti koji su ak. godini 2010./2011. upisali više semestre preddiplomskog studija, da hitno dođu u studentsku referadu potpisati i preuzeti ugovor o participaciji školarine za ak. godinu 2010./2011.

Voditeljica studentske referade
Lea Tijan, dipl. iur., v.r.