Objava o poništenju nadmetanja

Naslov : Nabava informatičke opreme
Opis : Nabava stolnih računala i LCD monitora, prijenosnih računala, printera, skenera i projektora za potrebe Grafičkog fakulteta.
Vrsta objave : Objava o poništenju nadmetanja/ispravku objave (male vrijed.)
Objavljeno dana : 07.11.2011
Broj objave : N-19-M-142187-041111