Obrane diplomskih radova u ljetnom roku (ak. god. 2013./14.)

Obavještavaju se studenti diplomskog studija da mogu diplomirati i u mjesecu srpnju 2014.

U nastavku su rokovi predaje i obrane diplomskog rada u ljetnom roku.

•    Jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog rada, potpisanog od strane mentora/ice te indeks, student  dostavlja u studentsku referadu do: 18. lipnja 2014.

•    Predaja tiskane inačice rada u studentsku referadu do: 4. srpnja 2014.

•    Obrana diplomskog rada: 16. – 17. srpnja 2014.

Student može pristupiti obrani diplomskog rada ako je do termina obrane položio sve ispite.
Objavljeni rokovi u mjesecu rujnu se ne mijenjaju.

Podsjećam studente diplomskog studija da mogu braniti diplomske radove i izvan objavljenih rokova ako deset (10) ili više studenata preda u studentsku referadu gotove diplomske radove s potpisima mentora.

Studenti preddiplomskog studija također imaju mogućnost obrane završnih radova izvan objavljenih rokova pod istim uvjetima kao i studenti diplomskog studija.

Vaš o. d. dekana
Prof. dr. sc. B. Modlic, v.r.