Odluka Rektora o postupanju za Sveučilište u Zagrebu – vezano uz COVID-19