ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA (LJETNI SEM. AK. GOD. 2022./23.)

Popis prihvaćenih tema diplomskih i završnih radova za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. nalazi se u piloženim tablicama. Mole se studenti koji su prijavili temu, a nisu na popisu da se elektroničkom poštom jave na prijava.teme@grf.hr .

Rok za dostavu gotovog rada (jednog primjerka spiralno uvezanog završnog / diplomskog rada) bit će uskoro objavljen.