ODOBRENE TEME (LJETNI SEM. 2022./23.) i ROK ZA PREDAJU GOTOVOG RADA

Popis prihvaćenih tema diplomskih i završnih radova za ljetni semestar akademske godine 2022./2023. nalazi se u piloženim tablicama. Mole se studenti koji su prijavili temu, a nisu na popisu da se elektroničkom poštom jave na prijava.teme@grf.hr .

Rok za predaju gotovog završnog/diplomskog rada (1 spiralno uvezen primjerak)

Studenti koji su prijavili temu diplomskog ili završnog rada u tekućem semestru (ljetni semestar akademske godine 2022./2023.), a žele braniti rad u srpnju 2023. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog/završnog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 3. srpnja 2023. godine u 12:00 sati. Umjesto potpisa na spiralnom primjerku, mentor može poslati online suglasnost na adresu prijava.teme@grf.hr .

Srpanjske obrane završnih i diplomskih radova se održavaju prema akademskom kalendaru 17.7. – 21.7.2023.

Studenti koji žele braniti rad u rujnu 2023., jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog/završnog rada predat će početkom rujna, prema naknadnoj obavijesti.