ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH/DIPLOMSKIH RADOVA (LJETNI SEM. AK. GOD. 2023./24.)

Popis prihvaćenih tema diplomskih i završnih radova za ljetni semestar akademske godine 2023./2024. nalazi se u priloženim tablicama. Mole se studenti koji su prijavili temu, a nisu na popisu da se elektroničkom poštom jave na prijava.teme@grf.unizg.hr .