Online prezentacije diplomskih radova studenata – U sklopu Erasmus+ Joint Master Degree COSI – Computational Colour and Spectral Imaging

U sklopu Erasmus+ Joint Master Degree COSI – Computational Colour and Spectral Imaging, čiji je akademski partner i Grafički fakultet, imamo mogućnost pratiti online prezentacije diplomskih radova studenata 1. i 2. rujna 2022. koje će se održati u Gjøvik/Norway.

Ovo je i dobra prilika da se zainteresirani studenti upoznaju sa samim COSI projektom jer slijedeći krug prijava novih studenata počinje već u listopadu 2022.

U prilogu se nalazi stream link te raspored svake prezentacije po lokalnom vremenu u Norveškoj.