Pokretanje javne rasprave o Nacrtu Pavilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda

Senat Sveucilista u Zagrebu na svojoj je 13. redovitoj sjednici odrzanoj 24. travnja 2014. godine donio Odluku o pokretanju javne rasprave o */Nacrtu Pravilnika o ostvarivanju i pravima koristenja vlastitih i drugih izvanproracunskih prihoda/*. Predmetni Pravilnik mozete pronac‡i na nize navedenom linku: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/senat-pokrenuo-javnu-raspravu-o-pravilniku-o-ostvarivanju-i-pravima-koristenja-vlastitih-i-drugih-i/