Posjet Kaligrafu u sklopu kolegija DOGP

U sklopu kolegija Dizajn odabranog grafičkog proizvoda organiziran je posjet Kaligrafu 27.2.2024.. Studenti su dobili uvid u tehnologiju i procese koji su potrebni da bi se dizajn ambalaže pretvorio u stvarnost, uporabljiv i siguran za tržište.