Posjeta studenata dDIS centru

Nastavu je izvođena od strane bivšeg studenta i sadašnjeg ovlaštenog Konica Minolta  instruktora Marka Kadije, dipl. graf. ing i nositelja kolegija Digitalni tisak prof. dr. sc. Igora Majnarića.