Poziv na interaktivno predavanje „Kako ih napisati?…seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi“.

Poziv na interaktivno predavanje „Kako ih napisati?…seminari, stručni, znanstveni, završni i diplomski radovi“.

ZID – Kako ih napisati… 2018.11.06