Poziv za objavu radova i sudjelovanja na konferenciji Tiskarstvo&dizajn 2021

Međunarodni znanstveno stručni skup Tiskarstvo & Dizajn kontinuirano se održava od 2000. godine te su na njemu prikazani brojni znanstveni i stručni radovi, što ukupno doprinosi razvoju struke.

Iskustva i znanja koja se izmjenjuju na Tiskarstvu & Dizajnu kontinuirano su svake godine doprinijela prestižnom razvoju struke. Upravo ova konferencija razvija odnose između obrazovnih institucija, nastavnika, studenata i predstavnika privrede.

Na Međunarodnom znanstvenom i stručnom skupu prisutni su eminentni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva.

Pozivamo Vas da prijavite svoj rad do 20. veljače 2021.

TEME T&D 2021:

1. Računalna grafika, dizajn i tisak
2. Digitalna sigurnost i zaštita podataka na grafičkim proizvodima
3. Forenzika u grafičkoj struci, vještačenja, sustavi zaštita
4. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka.
5. Dizajn i multimedija u E-obrazovanju i E-literaturi.
6. Dizajn ambalaže i grafičkih proizvoda
7. Digitalni tisak na tekstilu
8. Digitalni tisak na papiru i u kartonaži
9. Obrazovanje u području dizajna tiskarstva

Prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić
+385 91 222 98 37
www.janaziljakgrsic.com