Poziv za predaju rada do 22. 4. 2022. Tiskarstvo i dizajn

Pozivamo Vas da predate sažetak do 22. 4. 2022. za Međunarodni znanstveno-stručni skup TISKARSTVO I DIZAJN 2022  koji će se održati ove godine 12. svibnja 2022., u Zagrebu.

https://www.tiskarstvo.net/printing&design2022/

Cjeloviti radovi bit će recenzirani i objavljeni u Zborniku radova.

Konferencija T&D za grafičku tehnologiju, multimediju i vizualne komunikacije, dizajn i umjetnost tiska, stvorila je jednu od vodećih platformi za komunikaciju i objavljivanje radova u grafičkoj struci.

T&D okuplja profesionalce iz područja grafičkog inžinjerstva, dizajna, informatičare, e-izdavače, djelatnike iz tiskarske proizvodnje, vlasnike brendova, multimedijalne kreativce i inovatore u grafičkoj struci.

Tijekom događanja vodeći stručnjaci u grafičkoj industriji, inovatori, istraživači, znanstvenici, studenti i krajnji korisnici mogu procijeniti najnovija dostignuća u istraživanju i razvoju te naučiti kako to može utjecati na njihove osobne aktivnosti i poslovanje.

Cilj konferencije je postići pravi balans, od unutarnje strukture do pokretanja inovacija i kreativnosti.

Teme konferencije / Conference topics

1. Računalna grafika, dizajn i tisak / Computer graphics, design and printing
2. Digitalna sigurnost i zaštita podataka na grafičkim proizvodima / Digital security and data protection on graphic products
3. Forenzika u grafičkoj struci, vještačenja, sustavi zaštita / Forensics in the graphic profession, expertise, protection systems
4. Računalni informacijski sustavi i ispis podataka / Computer information systems and data printing
5. Dizajn i multimedija u E-obrazovanju i E-literaturi / Design and multimedia in E-education and E-literature
6. Dizajn ambalaže i grafičkih proizvoda / Packaging and graphic product design
7. Digitalni tisak na tekstilu / Digital printing on textile
8. Digitalni tisak na papiru i kartonaži / Digital printing on paper and cardboard
9. Obrazovanje u području dizajna i tiskarstva / Education in the field of design and printing
10. 3D modeliranje, 3D printanje / 3D modeling, 3D printing