Poziv na dostavu ponuda

Otvoren je natječaj za dostavu ponuda za predmete nabave Usluge čuvanja imovine