Predavanje Moja napuljska pustolovina: Erasmus s invaliditetom

Obavijest o interaktivnom predavanju „Moja napuljska pustolovina: Erasmus s invaliditetom?“, koje će se održati 28.5.2024. u 16:00 sati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje, koje organizira Centar za podršku studentima i razvoj karijera – CARPO Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, namijenjeno je studentima s invaliditetom, no i ostalim članovima akademske zajednice (koordinatorima za studente s invaliditetom, nastavnicima, stručnim i administrativnim djelatnicima zaduženima za međunarodnu suradnju) koji su zainteresirani čuti više o Erasmus+ razmjeni i iskustvima studenata s invaliditetom.

LINK ZA PRIJAVU: https://forms.gle/CDUoLfC9kbBe6o3E8