Preuzimanje iksica – 1. godina DIPLOMSKOG studija

Pozivaju se studenti I. godine diplomskog studija na preuzimanje iksica u četvrtak, 15.10.2020. g. u ČITAONICI od 10 do 12 sati.