PREUZIMANJE PREGLEDANIH DIPLOMSKIH RADOVA (ZA OBRANE U ZIMSKOM SEM. 23./24.)

Studenti koji su u studentsku referadu predali gotovi rad, obvezni su u PETAK 19.01.2024. u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, u studentskoj referadi preuzeti spiralno uvezani primjerak rada koji je pregledan od članova Povjerenstva. Tom prilikom studenti preuzimaju i 4 Rješenja koja se uvezuju u konačne radove.

U radovima u kojima je naznačena potreba za dopunom/ispravkom student je obvezan kontaktirati mentora te u dogovoru s istim učiniti po uputi Povjerenstva.

Najkasnije do petka 26. siječnja 2024. godine do 12.00 sati, studenti su dužni predati 2 tvrdo i 2 spiralno uvezana rada (u skladu s pravilnikom) i 4 CD-a s PDF-om.

Raspored obrana bit će naknadno objavljen.