PREUZIMANJE PREGLEDANIH ZAVRŠNIH RADOVA (ZA OBRANE PREDVIĐENE U RUJNU 2023.)

Studenti koji su u studentsku referadu predali spiralno uvezani primjerak gotovog rada, obvezni su u srijedu 13.09.2023. u vremenu od 10.00 do 12.00 sati, u studentskoj referadi preuzeti spiralno uvezani primjerak rada koji je pregledan od članova Povjerenstva. Tom prilikom studenti preuzimaju i 4 Rješenja koja se uvezuju u konačne radove.

U radovima u kojima je naznačena potreba za dopunom/ispravkom student je obvezan kontaktirati mentora te u dogovoru s istim učiniti po uputi Povjerenstva.

Najkasnije do petka, 15. rujna 2023. godine do 11.00 sati, studenti su dužni predati 4 uvezana rada (u skladu s pravilnikom) i 4 CD-a s PDF-om.

Raspored obrana bit će naknadno objavljen.

PREUZIMANJE PREGLEDANIH DIPLOMSKIH RADOVA – BIT ĆE POSEBNA OBAVIJEST