Prihvaćene teme završnih/diplomskih radova; DODATNI ROK PRIJAVE TEMA.

PRIHVAĆENE TEME ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA u ljetnom semestru ak. god. 2019./20.; DODATNI ROK PRIJAVE TEMA

Popis prihvaćenih tema diplomskih i završnih radova za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. se nalazi u piloženim tablicama. Mole se studenti koji su prijavili temu, a nisu na popisu da se elektroničkom poštom jave na prijava.tema@grf.hr.

TABLICA 1 – odobrene teme diplomskih radova

TABLICA 2 – odobrene teme završnih radova

Studenti koji nisu, a žele prijaviti temu diplomskog ili završnog rada u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., temu mogu prijaviti u dodatnom roku do petka 5. lipnja 2020. godine.

Studenti koji u dodatnom roku prijavljuju temu diplomskog ili završnog rada se elektroničkom poštom javljaju (odabranom) potencijalnom mentoru.

Molimo potencijalne mentore da studentu u elektroničkom poštom jave prihvaćaju li mentorstvo te daju daljnje upute studentu.

Ako odabrani mentor nije u mogućnosti prihvatiti mentorstvo, student se javlja sljedećem (odabranom) potencijalnom mentoru elektroničkom poštom.

Prihvaćeni obrazac prijave mentori u WORD zapisu šalju na prijava.teme@grf.hr najkasnije do petka 5. lipnja 2020. godine.

OBRAZAC 1 za temu diplomskog rada

OBRAZAC 2 za temu završnog rada