PRIJAVE TEMA DIPLOMSKIH I ZAVRŠNIH RADOVA ZA OBRANU U RUJNU 2019. GODINE

Studenti koji diplomski/završni rad žele braniti u rujnu 2019. godine prijavu teme podnose u Studentsku referadu najkasnije do 20. svibnja 2019. godine u 12 sati.

Konačnu je verziju prijave teme (u slučaju potrebnih izmjena prijava) potrebno predati najkasnije do 27. svibnja 2019. godine u 12 sati.

Studenti koji su temu diplomskog rada prijavili prijavili u roku do 29. travnja 2019. godine mogu diplomski rad mogu braniti i u rujnu 2019. godine.

Termin predaje spiralno uvezanog završnog/diplomskog rada potpisanog od mentora i konačne verzije rada za obrane u rujnu 2019. godine će biti objavljene naknadno.