Produžetak natječaja za stipendije: Pontificia Universidad Católica de Chile, za ljetni semestar 2013./14.

 

Temeljem bilateralnog sporazuma između Pontificia Universidad Católica de Chile i Sveučilišta u Zagrebu raspisuje se natječaj za jednu (1) stipendiju za studentsku razmjenu u ljetnom semestru akademske godine 2013./14. za (pred)diplomske studijske programe koji se izvode na tom sveučilištu.

Natječaj je produljen. Novi rok za prijave: 14. listopad 2013.

Stipendija uključuje: oslobođenje od plaćanja školarine na Pontificia Universidad Católica de Chile za vrijeme studijskog boravaka, pomoć pri pronalaženju studentskog smještaja od strane Pontificia Universidad Católica de Chile, mjesečnu potporu Sveučilišta u Zagrebu od 3.000 kn, te refundaciju za putne troškove u iznosu do 5.000 kn.

Za stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu sa odslušana minimalno tri semestra, vrlo dobrim uspjehom u studiju i znanjem španjolskog jezika (minimalna razina B2 prema CEFR).

Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu. Ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.

Zainteresirani kandidati trebaju do ponedjeljka 14. listopada 2013. Sveučilištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb, s naznakom natječaja dostaviti sljedeće dokumente:

  • molbu na hrvatskom jeziku
  • životopis na hrvatskom i španjolskom jeziku na Europass CV obrascu, dostupnom na: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
  • opis studijskih planova na Pontificia Universidad Católica de Chile na hrvatskom i španjolskom jeziku (max 2500 znakova)
  • preporuke dvaju profesora matičnog fakulteta na engleskom jeziku,
  • prijepis ocjena položenih ispita
  • potvrdu o upisanoj akademskoj godini 2013./14., ili potvrdu o zadovoljenim uvjetima za upis
  • potvrdu o poznavanju španjolskog jezika; jezične potvrde koje se prihvaćaju:
  • ako je student položio jezik na fakultetu (minimalno 4 semestra), fakultet izdaje potvrdu o znanju jezika,
  • potvrda škole stranih jezika, ili Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
  • međunarodni certifikati.

Podrobnije obavijesti o Pontificia Universidad Católica de Chile dostupne su na adresi: http://www.uc.cl/.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Odluku o izboru kandidata donosi Odbor za međunarodnu suradnju. Odabranog kandidata/kandidatkinju Sveučilište u Zagrebu predlaže stranom sveučilištu koje donosi konačnu odluku o prihvaćanju.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, http://international.unizg.hr/.

Osoba za kontakt: dr. sc. Ružica Bruvo, stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ruzica.bruvo@unizg.hr, tel. 46-98-107.