PRODULJENJE ROKA PRIJAVE RADOVA ZA REKTOROVU NAGRADU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras je 8. lipnja 2020. godine donio sljedeću Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.