[project-support] KA220 Suradnička partnerstva u visokom obrazovanju, Natječaj 2024. – informacije

Približavaju se prijavni rokovi na novom Erasmus+ Natječaju pa vam ovim putem javljamo da smo pripremili šalabahter za prijavitelje KA2 suradničkih partnerstava u području visokog obrazovanja – rok za prijavu ovih projekata je 5. 3. 2024. u 12 sati.

Na AMPEU mrežnim stranicama, na poveznici https://www.ampeu.hr/erasmus/koraci-za-sudjelovanje-3/pisanje-i-prijava-projekta-2, možete pronaći i Handbook on KA2 lump sum – Priručnik o modelu paušalnog financiranja, zatim Paušalni način financiranja – najčešća pitanja i odgovore, upute za ispunjavanje prijavnih obrazaca (u pripremi za 2024.), vodič za vanjske ocjenjivače (trenutačno prošlogodišnja verzija, čeka se objava za 2024.) te ostale korisne dokumente za pripremu KA2 projekta za Natječaj 2024.

Osim toga, za prijavitelje u području visokog obrazovanja i ove godine osiguravamo individualna savjetovanja.

NAPOMENA: Savjetovanje za aktivnost KA220-HED održat će se 5. – 23. 2. 2024. Namijenjeno je isključivo za prijavitelje koji se dosad nisu prijavljivali ili čiji projekt nije odabran za financiranje u programskom razdoblju 2021. – 2027. Za savjetovanje prijave treba 29. 1. – 20. 2. 2024. poslati radnu verziju online prijavnog obrasca u pdf formatu, putem e-pošte na erasmus@ampeu.hr, s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare odnosno s konkretnim pitanjima kroz koja želite da prođemo na savjetovanju. Molimo navedite preferirane datume te oblik savjetovanja: putem e-pošte, telefonski, na on-line sastanku ili na sastanku uživo.

Kako bismo bolje podržali zainteresirane kandidate u procesu prijave KA2 projekata, objavili smo na našim mrežnim stranicama upute/savjete za ispunjavanje prijavnih obrazaca za aktivnosti:

KA210 (Mala partnerstva)KA220 (Suradnička partnerstva)

Hvala i lijep pozdrav,

Petra & Dijana

Dijana Stilinović
Viša stručna savjetnica u Odjelu za visoko obrazovanje – programske zemlje/
Senior Adviser in the Department for Higher Education – Programme Countries


Agencija za mobilnost i programe Europske unije /
Agency for Mobility and EU Programmes
Adresa / Address:
Frankopanska 26, HR-10 000 Zagreb
t. +385 (0)1 555 7850
f. +385 (0)1 500 5699