Promjena termina polaganja ispita iz Fizike u grafičkoj tehnologiji u jesenskom roku

Prema akademskom kalendaru za ak. god. 2020./2021. predviđeno polaganje ispita je 25. 08. 21.

Za taj datum ćete i prijaviti rok koji će se održati 08. 09. 21. Dakle, prijavu morate obaviti zaključno s 22. 08. 21. do ponoći.