Hrvatski

Europski propisi i propisi Republike Hrvatske

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača – Strategija

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/2022)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022)

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN br. 155/2023)

Uredba o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama (NN br. 22/2024)

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/2024)

Odluka – prava temeljem granskog kolektivnog ugovora (N.N br. 10/2024)

Izbor / reizbor na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta

Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokausta i antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust – IHRA – 24. travnja 2023.

Pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima RH – 4. studenog 2016.

Dizajn Vladimir Končar - Studio Revolucija
Razvoj Davor Bagarić - Rebellis IT