Raspis natječaja za izbor

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAFIČKI FAKULTET

NATJEČAJ

  • raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno- nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;
  • raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno- nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultet;
  • raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno- nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu;
  • raspis natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predavač, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Grafička tehnologija, ne neodređeno vrijeme u 30% radnog vremena na Katedri za tiskarske procese pri Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu.

Pristupnici za radna mjesta pod rednim brojem 1) i 2) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13 ).

Uz prijavu za radna mjesta je potrebno priložiti:
– izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– preslik diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (znanstveno područje: Tehničke znanosti),
– preslik odluke/potvrde o prethodnom izboru u znanstveno odnosno znanstveno-nastavno zvanje iz područja i polja natječaja,
– prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te popis radova.

Pristupnici za radno mjesto pod rednim brojem 3) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor zaposlenika na znanstveno-nastavna radna mjesta I. vrste na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu.

Uz prijavu za radno mjesto je potrebno priložiti:
– izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– preslik diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Grafička tehnologija),
– preslik odluke/potvrde o prethodnom izboru u znanstveno odnosno znanstveno-nastavno zvanje iz područja i polja natječaja (ukoliko ju pristupnik posjeduje),
– prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te popis radova (poželjno iz područja tiskarskih procesa).

Pristupnici za radno mjesto pod rednim brojem 4) trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13 ).

Uz prijavu za radna mjesta je potrebno priložiti:
– izvornik životopisa (u trećem licu) s potpisom i najosnovnijim biografskim podacima,
– preslik diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (znanstveno područje: Tehničke znanosti),
– preslik odluke/potvrde o izboru u znanstveno odnosno nastavno zvanje iz područja i polja natječaja (ukoliko ju pristupnik posjeduje),
– prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te popis radova.

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD-u).
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta, osobno, ili na adresu: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, 10000 Zagreb, Getaldićeva 2, s naznakom „Natječaj za izbor – za radno mjesto pod rednim brojem (navesti redni broj radnog mjesta za kojega se podnosi prijava)“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dekan:
Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap