Raspored nastave ljetni semestar ak.god. 2022/2023 6.3. – 10.3.2023

Objavljen je raspored nastave za prvi tjedan ljetnog semestra ak.god. 2022/2023.
Raspored je važeći isključivo u tjednu 6.3.2023. – 10.3.2023.

Ukoliko niste dodijeljeni niti jednoj grupi, obratite se predmetnom nastavniku.

Preddiplomski studij

Diplomski studij