RASPORED ZA UPIS U I.G. PREDDIPLOMSKOG STUDIJA (srpanjski upisni rok ak. god. 2021./22.)

Poštovani kandidati,
niže su objavljeni RASPOREDI upisa u I.g. PREDDIPLOMSKOG studija, po smjeru studija.

Kandidat koji se nalazi na KONAČNOJ RANG LISTI i ima UPISNI BROJ OBVEZAN je doći na UPIS U PREDVIĐENOM TERMINU, osobno ili putem punomoćnika.

OBAVIJEST O UPISIMA U AK. GOD. 2021./2022. (UPIS U I.G. PREDDIPLOMSKOG STUDIJA, SRPANJSKI UPISNI ROK)