Rezultati natječaja za Erasmus stručne prakse 2013./14.

Na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju objavljeni su rezultati Natječaja za sudjelovanje u

Programu Erasmus za studente – stručna praksa u ak. god. 2013./14. Tekst rezultata dostupan je ovdje:

 http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-studente-strucna-praksa-akademska/.

Čestitamo odabranim studentima!