Rezultati portfolija radova

Osvojene bodove za dostavljeni portfolio radova, u sklopu razredbenog postupka Natječaja za upis studenata u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije u ak. god. 2020./2021., možete pogledati OVDJE.