Rok za predaju gotovog završnog/diplomskog rada (1 spiralno uvezen primjerak)

Studenti koji su prijavili temu diplomskog ili završnog rada u tekućem semestru (ljetni semestar akademske godine 2021./2022.), a žele braniti rad u srpnju 2022. godine, jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog/završnog rada potpisanog od strane mentora moraju dostaviti u studentsku referadu najkasnije do 4. srpnja 2022. godine u 12:00 sati. Umjesto potpisa na spiralnom primjerku, mentor može poslati online suglasnost na adresu prijava.teme@grf.hr .

Srpanjske obrane završnih i diplomskih radova se održavaju prema akademskom kalendaru 19.7. – 22.7.2022.

Studenti koji žele braniti rad u rujnu 2022., jedan primjerak spiralno uvezanog diplomskog/završnog rada predat će početkom rujna, prema naknadnoj obavijesti.