Sudjelovanje studenat GRF-a u medijskoj prezentaciji projekta

Jutarnji list – ‘Tema financijske pismenosti je složena, ali mi ćemo je približiti svima. Evo kako!‘