Tehnologijada – rok za gotove radove i GRF mail Tehnologijade

Dragi studenti,

od 24. do 30. travnja 2023. godine održava se 25. izdanje „Tehnologijade“ na kojoj sudjeluje Grafički fakultet. Ove godine manifestacija se održava u Trogiru, u organizaciji Kemijsko-tehnološkog fakulteta Split. „Tehnologijada“ je znanstveno-sportski susret studenata i djelatnika s područja: grafičkih, biotehničkih, prehrambenih, kemijskih, metalurških i tekstilnih znanosti s ciljem promicanjem tih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje studenata i znanstvenika različitih tehnoloških struka radi podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka. Osim znanstvenog aspekta, stavlja se naglasak i na važnost sporta i rekreacije za zdravlje studenata.

Fakultet će predstavljati 5 radova izabranih od strane povjerenstva za evaluaciju prijava i prezentacije. Maksimalan broj studenata autora na jednom radu je 2. Studenti sudionici znanstvenog dijela Tehnologijade, dužni su Studentskom zboru Grafičkog fakulteta dostaviti sažetke radova (do 500 znakova) i PowerPoint prezentaciju najkasnije do 15.3.2023. na e-mail adresu tehnologijada@grf.unizg.hr .

Sažetak rada uključuje:

1.naslov rada,
2.ime i prezime izlagača,
3.ime i prezime mentora,
4.kratak opis rada.

PowerPoint prezentacija treba sadržavati sljedeće:

  • Naslovnu stranu s naslovom rada, ime i prezime izlagača, ime i prezime mentora, logo Fakulteta na svakoj stranici prezentacije.
  • Uvod, Eksperimentalni dio (materijali i metode), Rezultate i diskusiju, Zaključak i popis literature.