TERMIN I POSTUPAK PRIJAVE TEMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA U LJETNOM SEMESTRU AK. GODINE 2022./2023.

Prijave tema završnih i diplomskih radova u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. provode se elektroničkim putem.

Pozivaju se studenti koji to još nisu, a prijavljuju završni ili diplomski rad u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023., da se jave (odabranom) potencijalnom mentoru.

Molimo potencijalne mentore da studentu jave prihvaćaju li mentorstvo te daju daljnje upute.

Ako odabrani mentor nije u mogućnosti prihvatiti mentorstvo, student se javlja sljedećem (odabranom) potencijalnom mentoru.

Prihvaćeni obrazac prijave mentori u WORD zapisu šalju na prijava.teme@grf.hr najkasnije do srijede, 10. svibnja 2023. godine.

Obrasci prijava:

Obrazac za prijavu teme zavrsnog rada

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada