TERMIN I POSTUPAK PRIJAVE TEMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

Zbog epidemije COVID 19 virusa prijave tema završnih i diplomskih radova u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. provode se elektroničkim putem.

Pozivaju se studenti koji to još nisu, a prijavljuju završni ili diplomski rad u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021., da se jave (odabranom) potencijalnom mentoru.

Molimo potencijalne mentore da studentu jave prihvaćaju li mentorstvo te daju daljnje upute.

Ako odabrani mentor nije u mogućnosti prihvatiti mentorstvo, student se javlja sljedećem (odabranom) potencijalnom mentoru.

Prihvaćeni obrazac prijave mentori u WORD zapisu šalju na prijava.teme@grf.hr najkasnije do petka, 30. travnja 2021. godine.

Obrasci prijava:

Obrazac za prijavu teme zavrsnog rada

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada

Odluka o reguliranju stručne prakse za vrijeme epidemije COVID 19

doc. dr. sc. Miroslav Mikota

prodekan za nastavu