TERMIN I POSTUPAK PRIJAVE TEMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2021./2022.

Zbog epidemije COVID 19 virusa prijave tema završnih i diplomskih radova u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. provode se putem elektroničke pošte.

Pozivaju se studenti koji to još nisu, a prijavljuju završni ili diplomski rad u zimskom semestru akademske godine 2021./2022., da se elektroničkom poštom jave (odabranom) potencijalnom mentoru.

Molimo potencijalne mentore da studentu elektroničkom poštom jave prihvaćaju li mentorstvo te daju daljnje upute studentu.

Ako odabrani mentor nije u mogućnosti prihvatiti mentorstvo, student se javlja sljedećem (odabranom) potencijalnom mentoru elektroničkom poštom.

Prihvaćeni obrazac prijave mentori u WORD zapisu šalju na prijava.teme@grf.hr najkasnije do četvrtka 13. siječnja 2022. godine.

Obrasci prijava:

Obrazac za prijavu teme zavrsnog rada

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada

doc. dr. sc. Miroslav Mikota,

prodekan za nastavu