UPUTE STUDENTIMA I NASTAVNICIMA ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA DALJINU


Sukladno Odluci rektora prof. dr. sc. Damira Borasa od 13. ožujka 2020. godine, nastava se na Grafičkom fakultetu od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine izvodi na daljinu kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće.
Svi kolegiji ljetnog semestra akademske godine 2019./2020. otvoreni su kao e-kolegiji putem sustava Merlin.

Informacije o sustavu te upute za rad u sustavu mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:
priručnici, kratke upute i animacije CEU Srca (https://www.srce.unizg.hr/sustaviza-ucenje-na-daljinu/merlin/prirucnici-ianimacije),
on-line tečajevi i webinari CEU Srca (https://www.srce.unizg.hr/usluge/centarza-e-ucenje/podrskakorisnicima/tecajevi-i-radionice-centraza-e-ucenje).

Izvođači nastave (predavanja, seminari, vježbe) postavljaju materijale i upute za izvođenje i praćenje nastave pojedine nastavne cjeline u sustavu Merlin.

Putem sustava Merlin elektroničkom poštom, izvođači nastave obavještavaju studente o postavljenim materijalima i uputama za nastavnu jedinicu te obavještavaju studente o mogućnosti pojašnjenja putem elektroničke pošte ili drugim putem (npr. telefonski) u terminu nastave pojedinog kolegija za svaku pojedinu grupu. Preporučuje se da nastavnici na navedeni način budu dostupni studentima i u drugim terminima.

U slučaju da studenti imaju poteškoće u korištenju sustava Merlin, o tome obavještavaju izvođača nastave koji, ako je potrebno, o tome obavještava prodekana za nastavu (miroslav.mikota@grf.unizg.hr, 098352833).

U slučaju nemogućnosti izvađanja pojedinog termina kolegija na daljinu, izvođač nastave o tome, kao i razlogu nemogućnosti, obavještava prodekana za nastavu.

Dekan Grafičkog fakulteta može definirati odstupanje od uobičajene izvedbe kolegija, ali uz poštivanje postojećih ishoda učenja.

Nastavnici, stručno i administrativno osoblje redovito dolaze na posao do eventualnih daljnjih uputa.