Veliki uspjeh Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnom sajmu inovacija IPITEX 2024

U organizaciji Saveza Inovatora Zagreba, inovatori s Grafičkog fakulteta sudjelovali su na međunarodnom sajmu inovacija IPITEX 2024. Sajam inovacija IPITEX 2024 (Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition) održan je od 02. – 06. veljače 2024. u gradu Bangkoku, Thailand. IPITEX je najveća svjetska izložba inovatora, koja okuplja više od 1000 inovatora iz 30 država Azije, Europe i Amerike.

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu osvojio je srebrnu medalju i posebnu nagradu TISIAS Toronto za inovaciju pod nazivom “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata” autora doc. dr. sc. Vladimira Cviljušca i brončanu medalju za inovaciju pod nazivom “Taktilni privjesci za slabovidne i slijepe osobe” autora doc. dr. sc. Marka Maričevića.

Kratki opis inovacije “Primjena tiskanih računalno generiranih holograma kao sigurnosnih elemenata”:

Inovacija je u algoritmu za računalno generiranje holograma i izradu priprema za tisak u korelaciji s parametrima proizvodnih tiskarskih tehnika. Time omogućava brzu i jeftinu proizvodnju jedinstvenih računalno generiranih holograma koji imaju široku primjenu u zaštitnom tisku. Konačni proizvod, sigurnosni element ne temelji se samo na hologramskoj difrakcijskoj rešetki. Umjesto toga, inovacija nudi sinergiju tri sigurnosna elementa; računalnu manipulaciju objektima i kompoziciju holo-blokova u svrhu postizanja velikog broja kombinacija; progresivnu binarizaciju, koja se koristi za utiskivanje slike na površinu holograma i povezivanje ulaznih parametara algoritma s parametrima korištene tehnike tiska. Sve to jača sigurnost uz očuvanje mogućnosti ispisa po niskoj cijeni na standardnim komercijalnim strojevima.

Kratki opis inovacije “Taktilni privjesci za slabovidne i slijepe osobe“:

U ovoj inovaciji privjesci se sastoje od taktilnih elemenata na Brailleevom pismu i tipografskog elementa, a proizvedeni su pomoću 3D tiska. Materijal za izradu je napravljen od bio – kompatibilnih i ekološki prihvatljivih polimernih materijala. Karakterističnost ove inovacije je dugotrajnost korištenja, otpornost na habanje i trošenje, mogućnost personalizacije i prilagodbe svakog privjeska potrebama korisnika.