Virtualna izložba Slikana ilustracija (od perceptivne do konceptualne)

Virtualna izložba Slikana ilustracija (od perceptivne do konceptualne)

Izložbu po nazivom Slikana ilustracija (od perceptivne do konceptualne) čini izbor radova nastalih na kolegijima Likovna praksa II i Likovna praksa IV tijekom 2022.godine. Ilustracije su izvedene na papiru u slikanim medijima akriliku, temperi ili akvarelu. Studenti prve i druge godine preddiplomskog studija Smjer Dizajn prema živom promatranju motiva su stvarali mrtve prirode i krećući se ka idejnom razmišljanju stvarali biljne i životinjske motive, ljude i prirodu te maštom kreirali ilustracije koje su došle do reduciranog i apstraktnog izraza. Autori radova su: Doris Stanimirović, Marizabela Zmaić, Lara Radivoj, Sara Iva Merlić, Lara Suknaić, Marin Čanković, Petra Banić, Timon Maloić, Tina Ilić, Marija Divić, Mihael Pakrac, Filip Marjanović, Paula Kozina, Iva Roca, Nireja Brečević, Emily Plantak, Iva Kulundžić, Iva Škreblin, Jakov Marjanović, Agata Radman, Marijeta Medini, Tereza Puhalović, Petra Voljavec, Tena Naglić, Tomislava Sraga, Ena Lasić i Karla Zore.

Neki od ovih autora budući su profesionalni ilustratori što je vidljivo iz ljubavi kojom stvaraju i koju su uložili u ove ilustracije.

Radove odabrala izv.prof. Vanda Jurković dr.art.