Konačne rang liste za upis na diplomski studij ak. god. 2020./2021.

Konačna rang lista za upis na Diplomski studij grafička tehnologija – smjer: Dizajn grafičkih proizvoda.

Konačna rang lista za upis na Diplomski studij grafička tehnologija – smjer: Tehničko-tehnološki.

Molimo sve kandidate da pažljivo pročitaju Obavijest o upisima, upisi su putem online aplikacije.