1. Ljetna škola izrade grafičkih medija

Od 12. do 16. veljače 2024. na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je Prva ljetna škola izrade grafičkih medija.
Ideja za ovu radionicu nastala je kroz dobru suradnju u CEEPUS mreži (RS-0704-12-2324 (Umbrella) – Istraživanje i obrazovanje u području grafičkog inženjerstva i dizajna).
Ljetnu školu pokrenuli su i organizirali domaćini, izv. prof. dr. sc. Tomislav Cigula, izv. prof. dr. sc. Rahela Kulčar i prof. dr. sc. Igor Majnarić te uz financijsku potporu institucije domaćina.

Više o ljetnoj školi izrade grafičkih medija možete vidjeti na izvješćima objavljenim na hrvatskom i na engleskom jeziku